sss Centrum Obsługi Turystycznej w Kołobrzegu - atrakcje turystyczne w jednym miejscu.

Atrakcje

Noclegi

Gastronomia

Polecane oferty

Tłumacz

Konferencja pt.: "Transgraniczny rozwój szlaków wodnych w Euroregionie POMERANIA"

 

W dniu 5 czerwca 2012r. miejscowości Liepe (powiat Barnim) odbędzie się polsko-niemiecka konferencja "Transgraniczny rozwój szlaków wodnych w Euroregionie POMERANIA". Już od chwili otwarcia granic rzeka Odra stała się centralnym punktem regionalnych szlaków wodnych łączącym Polaków i Niemców. Jednak transgraniczne łączenie ofert turystyki wodnej miało do tej pory jedynie charakter incydentalny. Jednocześnie wraz ze wzrostem zainteresowania turystyką wodną pojawiła się także potrzeba rozwoju infrastruktury i zaangażowania w realizację tego typu projektów zarówno przedsiębiorców, jak i samorządy lokalne celem pełnego wykorzystania istniejącego potencjału Euroregionu POMERANIA. Podczas konferencji polscy i niemieccy eksperci zaprezentują możliwości rozwojowe wykorzystaniaturystycznego takich rzek, jak m.in. Odra, Finowkanal, Parsęta, Peene, Drawa. Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać transgraniczne kontakty, wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać o możliwościach dalszej współpracy. Na zakończenie dla zainteresowanych przewidziano zwiedzenie podnośni statków w miejscowości Niederfinow.

 

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2012 przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Schwedt nad Odrą:

tel. 00 49 3332 538925
e-mail: cud.schwedt@pomerania.net
Szczegóły na: www.pomerania.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 5 czerwca 2012 r. w miejscowości Liepe (powiat Barnim) odbędzie się polsko-niemiecka konferencja Transgraniczny rozwój szlaków wodnych w Euroregionie POMERANIA. Już od chwili otwarcia granic rzeka Odra stała się centralnym punktem regionalnych szlaków wodnych łączącym Polaków i Niemców. Jednak transgraniczne łączenie ofert turystyki wodnej miało do tej pory jedynie charakter incydentalny. Jednocześnie wraz ze wzrostem zainteresowania turystyką wodną pojawiła się także potrzeba rozwoju infrastruktury i zaangażowania w realizację tego typu projektów zarówno przedsiębiorców, jak i samorządy lokalne celem pełnego wykorzystania istniejącego potencjału Eureregionu POMERANIA. Podczas konferencji polscy i niemieccy eksperci zaprezentują możliwości rozwojowe wykorzystania turystycznego takich rzek, jak m.in. Odra, Finowkanal, Parsęta, Peene, Drawa. Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać transgraniczne kontakty, wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać o możliwościach dalszej współpracy. Na zakończenie dla zainteresowanych przewidziano zwiedzanie podnośni statków w miejscowości Niederfinow.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane do 31.05.2012 przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Schwedt nad Odrą:

Tel. 00 49 3332 538925

e-mail: cud.schwedt@pomerania.net.

Szczegóły na www.pomerania.net

 

 

 

Do góry strony